Tuesday, 24 September 2013

Kegiatan Santri Lanjutan Periode September 2013-Februari 2014

Kegiatan Santri Lanjutan 
Ponpes Mahasiswa Madrasah Murtadha Muthahhari RausyanFikr Institute 

Periode September 2013-Februari 2014 
1. Kelas Akhlak, 3 kali seminggu: 
- Nasihat Imam Ali kepada Imam Hasan (Ayatullah Misbah Yazdi)
- Kerangka Sosial Eskatologi (Kematian-kiamat)
2. Kelas Bahasa Arab, 3 kali seminggu
3. Tugas Akhir Penulisan Karya Filsafat Islam dan Irfan

No comments:

Post a Comment